Podporujeme smírné řešení sporů a kultivaci vztahů v českém firemním prostředí. Pomocí technik nenásilné komunikace a mediace pomáháme vyřešit spory pokojnou dohodou. Může se jednat například o konflikty mezi

  • zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • mezi dvěma a více zaměstnanci
  • mezi firmou a zákazníkem
  • mezi obchodními partnery.

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí, nezávislé osoby – mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a překonat překážeky při hledání řešení, jež je pro obě strany přijatelné.

Řešení nehledá mediátor, ale společně k němu postupně smeřují sami účastníci konfliktu. Jen oni nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení patří rychlost, diskrétnost a ekonomičnost.

Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, s níž jsou obě strany spokojeny. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené.