Den za dnem si věci uvědomujeme a zase zapomínáme, aniž bychom s čímkoli viditelně pohnuli. Když každodenní drobná prozření člověku dlouho ťukají na čelo, nakonec pohne z místa. O kousek.

Jak dát takovému pohnutí směr a dynamiku, aby se rozeběhly skutečné změny? Jak přesáhnout fázi několikadenní cukatury a opravdu někam dojít?

Koučovaný se naučí využívat efektivně své silné stránky, definovat si své životní a pracovní priority a dlouhodobé cíle i jednotlivé kroky, které k nim vedou.