Podnikový psycholog se může v rámci programu podpory zaměstnanců EAP (employee assistance program) podílet také na

  • rozvíjení potenciálu výjimečně nadaných zaměstnanců
  • nalezení a vyhodnocení efektivních motivační nástrojů
  • překonávání komunikačních, výkonových i osobních krizí
  • předcházení konfliktům, selháním a kolapsům klíčových lidí
  • výběru zaměstnanců pro vybrané nebo speciální pozice.

Externí podnikový psycholog je odborník vysokoškolsky vzdělaný v oboru psychologie. Odborníci Mindlab mají mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti psychologického poradenství, psychoterapie a byznys psychologie.